دشمن صهیونیستی یک شهروند اهل یاتا را بازداشت و یک زن را در شهر قدیمی الخلیل بازداشت کرد


https://www.saba.ye/en/news3335089.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی یک شهروند اهل یاتا را بازداشت و یک زن را در شهر قدیمی الخلیل بازداشت کرد
[29/ mayo/2024]
الخلیل. 29 مه.2024 _سبا_:
نیروهای دشمن صهیونیستی ديروز سه شنبه یک شهروند فلسطینی اهل شهر یتاء در جنوب الخلیل را بازداشت و یک زن فلسطینی را در شهر قدیمی الخلیل بازداشت کردند.
خبرگزاری فلسطینی «وفا» به نقل از منابع محلی اعلام کرد: نیروهای دشمن صهیونیستی شهروند «محمد مغانیم» را پس از یورش به خانه وی در شهر «یطا» قلت کردند و همچنین یک زن را در یکی از ایست های بازرسی نظامی که در شهر «یطا» ایجاد کرده بودند، بازداشت کردند "محله جابر" در شهر قدیمی الخلیل است."
عبدالرحمن عابد معاون شهردار قبالان گفت: نیروهای دشمن صهیونیستی با شلیک گلوله های واقعی، بمب های گاز سمی و بمب های صوتی به مرکز این شهر هجوم بردند که منجر به درگیری هایی شد که منجر به درگیری تعدادی فلسطینی شد. شهروندان در حال خفه شدن .


ت. س

resource : سبأ