رئیس مجلس نمایندگان انتخاب مجدد همتای ایرانی خود را به عنوان رئیس مجلس شورا تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3334993.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس مجلس نمایندگان انتخاب مجدد همتای ایرانی خود را به عنوان رئیس مجلس شورا تبریک گفت
[29/ mayo/2024]
صنعا 29. مه. 2024 _سبأ_
"یحیی الراعی" رئیس مجلس نمایندگان در پیامی به همتای ایرانی خود "محمدباقر قالیباف" به عنوان انتخاب مجدد رئیس مجلس شورای اسلامی ایران را تبریک گفت.
س. م

resource : سبأ