بیانیه مهم نیروهای مسلح در ساعت هشت شب امروز


https://www.saba.ye/en/news3334960.htm

Yemen News Agency SABA
بیانیه مهم نیروهای مسلح در ساعت هشت شب امروز
[29/ mayo/2024]
صنعا.29 مه. 2024 _سبأ _

سخنگوی رسمی نیروهای مسلح، سرتیپ یحیی سریع تایید کرد که نیروهای مسلح یمن بیانیه شماره (2) را ساعت هشت شب امروز اعلام خواهند کرد.

نیروهای مسلح اوایل بعدازظهر امروز در بیانیه ای اعلام کردند که شش کشتی را در دریای سرخ، دریای عرب و دریای مدیترانه به دلیل نقض تصمیم ممنوعیت دسترسی به بنادر فلسطین اشغالی هدف قرار داده اند.د.ر

resource : سبأ