تعز.. شب نشينى برای دانش آموزان دوره های تابستانی مدرسه الشهید الصماد ولسوالى خدیر


https://www.saba.ye/en/news3332904.htm

Yemen News Agency SABA
تعز.. شب نشينى برای دانش آموزان دوره های تابستانی مدرسه الشهید الصماد ولسوالى خدیر
[23/ mayo/2024]
تعز 23. مه. 2024 _سبأ_
امروز دانش آموزان دوره های تابستانی مدرسه نمونه الشهید الصماد در ولسوالی خدیر استان تعز یک شب نشينى فرهنگی برگزار کردند.
در این شب که با حضور محمد العزانی مسئول بسیج این ولسوالى برگزار شد، شرکت کنندگان به اهمیت برگزاری دوره های تابستانی در تربیت نسل ها با روش شناسی حق و تثبیت فرهنگ قرآنی در جان آنان اشاره کردند.
حرف ها تایید شد روزها کارآمدی طرح قرآنی رهبر شهید حسین بدرالدین الحوثی را ثابت کرده است که یمن را قادر ساخت تا با ارتش مستکبران مقابله کند.
وی به فداکاری های بزرگ رهبر شهید و شهدای ملت در دفاع از مسائل ملت و حمایت از مظلومان اشاره کرد.
این شب نشينى با حضور تعدادی از مدیران ادارات اجرایی این ولسوالى، شخصیت های اجتماعی و مسئولین نظامی و امنیتی، شامل نمایش پیشاهنگی، سرودها و اشعار گویا بود.
س. م

resource : سبأ