اسکله شناور.. بخشی از یک طرح صهیونیستی - آمریکایی با هدف آواره کردن فلسطینیان در خارج از نوار غزه


https://www.saba.ye/en/news3332794.htm

Yemen News Agency SABA
اسکله شناور.. بخشی از یک طرح صهیونیستی - آمریکایی با هدف آواره کردن فلسطینیان در خارج از نوار غزه
[23/ mayo/2024]
پایتخت ها. 23 مه. 2024 _سبأ _

ترفندهای دولت آمریکا مشخص شده و کارت های آن تمام شده است، آنچه که آن را «اسکله شناور ایمن» برای رساندن کمک های بشردوستانه به نوار غزه می نامد، که عملیات خود را جمعه گذشته اعلام کرد، تنها برای اجرای هدف واقعی خود بی خطر است ، که قرار است فلسطینی ها را به خارج از نوار غزه در خدمت دشمن صهیونیستی جابجا کنند.

ارتش آمریکا در اقدامی که جنجال گسترده ای را برانگیخت، با ادعای رساندن کمک به نوار محاصره شده آن سوی دریا، از آغاز کار بر روی اسکله شناور تازه ساخته خبر داد./فرماندهی مرکزی آمریکا گفت: اولین محموله کمک ها قبلا تحویل داده شده بود که واکنش های متفاوت و هشدارهای متعددی را در پی داشت.

اگرچه آنچه از این بندر آشکار است بعد انسانی است، اما تحت عنوان رساندن کمکهای امدادی به نوار غزه، بسیاری از نشانهها حاکی از آن است که نمیتوان باور کرد که دولت آمریکا در واقع علاقهمند به کاستن از شدت رنجهای انسانی فلسطینیها باشد، در حالی که شریکی اساسی در جنگ نسلکشی که دشمن صهیونیستی علیه غیرنظامیان در نوار غزه به راه انداخته است، باشد.

با ورود محموله کمک های اولیه از طریق اسکله شناور، جنبش مقاومت اسلامی حماس مخالفت خود را با هرگونه حضور نظامی هر نیرویی در سرزمین های فلسطینی تایید کرد.

جنبش حماس در بیانیه ای اعلام کرد: این جنبش و همه جناح های مقاومت فلسطینی بر حق مردم فلسطین برای دریافت تمام کمک های مورد نیاز با توجه به فاجعه انسانی ناشی از اشغالگری در تجاوز وحشیانه خود به نوار غزه تاکید می کنند".

بر اساس این بیانیه، این جنبش بار دیگر بر رد هرگونه حضور نظامی هر نیرویی در سرزمین فلسطین تاکید کرد.. با تاکید بر اینکه "هر راهی برای کمک رسانی، از جمله اسکله آبی، جایگزین باز کردن تمام گذرگاه های زمینی تحت نظارت فلسطین نیست".

جبهه مردمی آزادی فلسطین نیز به نوبه خود در بیانیه ای گفت: ایجاد بندر شناور توسط دولت آمریکا در سواحل نوار غزه مایه نگرانی است و نسبت به خطرات استفاده از آن برای اجرای اهداف و برنامه های دیگر مانند آوارگی یا حفاظت از اشغالگری و عدم انتقال کمک ها هشدار داد.

همچنین در بیانیه خود هشدار داد "هر طرف فلسطینی، عربی یا بین المللی از توافق با دولت آمریکا، یا کار در این بندر، بر ضرورت باز کردن همه گذرگاه های نوار غزه از جمله گذرگاه زمینی رفح به عنوان جایگزینی برای این بندر و تضمین جریان کمکها به نوار غزه بدون محدودیت یا شرط، تاکید کرد".

جبهه مردمی با رد هرگونه حضور نیروهای آمریکایی، صهیونیستی یا خارجی در نوار غزه، چه در گذرگاه رفح و چه در هر نقطه از خشکی یا سواحل نوار، موضع خود را تجدید کرد .تایید می کند که خود و مقاومت به مقابله با این نیروها به عنوان یک نیروی اشغالگر ادامه خواهند داد".

دفتر رسانه های دولتی در غزه نیز به نوبه خود در بیانیه ای گفت: "دولت آمریکا با ایجاد اسکله آبی شناور در سواحل شهر غزه سعی در زیباسازی چهره زشت خود و متمدن جلوه دادن آن دارد، می گوید هدف از تاسیس آن رساندن کمک های بشردوستانه و وعده های غذایی به مردم فلسطین در نوار غزه است که در معرض سیاست های گرسنگی، آوارگی اجباری و نسل کشی به دست ارتش دشمن صهیونیستی با مشارکت واقعی، مشارکت کامل و برکت واقعی دولت آمریکا قرار دارند".

دفتر رسانه ای نیات دولت آمریکا را که برای مدیریت و ادامه جنگ نسل کشی تلاش می کند و دیوار حفاظت و حمایت از دشمن صهیونیستی را تشکیل می دهد زیر سوال برد و به حمایت مطلق از آن برای ادامه جنگ علیه غیرنظامیان ادامه می دهد.

وی دشمن صهیونیستی و دولت آمریکا را مسئول کامل سیاست گرسنگی و محاصره علیه مردم بی دفاع فلسطین در نوار غزه به صورت برنامه ریزی شده و عمدی و ارتکاب جنایات علیه بشریت، علیه قوانین بین المللی و علیه اصول جهانی حقوق بشر دانست.

تحلیلگران سیاسی می گویند: ایالات متحده آمریکا و رژیم دشمن صهیونیستی بشریت را بهانه می کنند در خصوص ساخت بندر شناور جدید در ساحل دریای غزه و در حقیقت از بشریت دور هستند.

تحلیلگران می افزایند: اگر آنها صادق بودند، کامیون ها و بولدوزرهای غول پیکری را که برای ساخت بندر وارد غزه شده بودند، وارد می کردند تا هزاران زخمی را که زیر آوار خانه های ویران شده توسط خودروهای دشمن صهیونیستی همچنان خونریزی می کردند، نجات دهند.

این تحلیلگران تأیید میکنند که این بندر تنها با کنترل سواحل غزه و تلاش برای به حاشیه راندن گذرگاه زمینی رفح در مرز با مصر و سلب حاکمیت فلسطین بر آن، علاوه بر تشویق فلسطینیان به مهاجرت از طریق اسکله جدید، به منافع رژیم صهیونیستی دست خواهد یافت.

تحلیلگران بر این باورند که استقبال صهیونیست ها از ایجاد بندر و فعال شدن کریدور دریایی تردیدهایی را ایجاد می کند، زیرا این کشور غزه را محاصره می کند، گذرگاه های آن را می بندد و مانع ورود کمک ها می شود. برداشتن این اقدام برای او غیرمنطقی است مگر اینکه به یک علاقه پنهان برای او دست یابد و به نظر برسد که در واقع با تشویق مهاجرت فلسطینیان از نوار مرتبط است.

با این حال سیاست آمریکا هر چقدر هم که سعی در پوشیدن نقاب دروغین انسانیت داشته باشد، واقعیت موضع افشا شده را تغییر نخواهد داد، چنانکه سلاح گرسنگی، ادامه کشتارها، و اسکله مشکوک قطعا بخشهایی از یک طرح واحد صهیونیستی - آمریکایی است که هدف آن انتقال مردم غزه به خارج از نوار تحت عنوان خروج اجباری، داوطلبانه، یا بشردوستانه است.

خلاصه.. هر کسی که معتقد است طرحهای ائتلاف صهیونیستی - آمریکایی به نتیجه میرسد، اشتباه میکند، زیرا مقاومت فلسطین حاضر و آماده مقابله با این توطئه جدید و قدیمی با ابزارهای مشروع مختلف است، به ویژه پس از آنکه به این طرحها پشت کرد تا موضوع را به میدان بکشاند.

د.ر14:57
قلب أحمررد
نسخ النص المحدد
تثبيت
تحويل
تحديد
حذف


resource : سبأ