برای اولین بار از زمان شروع تجاوز.. بن گویر به مسجد الاقصی یورش می برد


https://www.saba.ye/en/news3332650.htm

Yemen News Agency SABA
برای اولین بار از زمان شروع تجاوز.. بن گویر به مسجد الاقصی یورش می برد
[22/ mayo/2024]
قدس اشغالی. 22 مه. 2024 _سبأ _

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی افراطی صهیونیستی امروز چهارشنبه برای اولین بار از زمان آغاز تجاوزات مداوم صهیونیستی به نوار غزه در هشتمین ماه گذشته به مسجد الاقصی یورش برد.

اداره اوقاف اسلامی در قدس در بیانیه ای کوتاه گفت: "بن غافر به مسجد الاقصی یورش برد" .

قصد "بن گویر" برای یورش به مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی از قبل اعلام نشده بود و منابع مطبوعاتی گزارش دادند که این حمله تحت مراقبت شدید پلیس رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

این چهارمین یورش بن گویر به مسجد الاقصی از زمان تصدی وظایف خود به عنوان وزیر امنیت ملی در اواخر سال 2022 است.

از ساعات اولیه صبح، دهها شهرک نشین صهیونیست با هجوم تحریک آمیز به صحن های مسجد الاقصی تحت حفاظت پلیس دشمن صهیونیستی، یورش ها را در صحن های شرقی مسجد متمرکز کرده بودند.

د.ر


resource : سبأ