نیروهای مسلح از سرنگونی یک فروند هواپیمای آمریکایی در حریم هوایی استان البیضاء خبر دادند


https://www.saba.ye/en/news3332088.htm

Yemen News Agency SABA
نیروهای مسلح از سرنگونی یک فروند هواپیمای آمریکایی در حریم هوایی استان البیضاء خبر دادند
[21/ mayo/2024]
صنعا 21. مه. 2024 _سبأ_
نیروهای مسلح یمن امروز از سرنگونی یک فروند هواپیمای آمریکایی MQ_9 در حریم هوایی استان البیضاء خبر دادند که پنجمین فروند از این نوع بود که در نبرد فتح موعود و جهاد مقدس ساقط كرد.
نیروهای مسلح در بیانیه ای توضیح دادند كه پدافند هوایی یک فروند هواپیمای MQ_9 آمریکایی را در حین انجام ماموریت های خصمانه در حریم هوایی استان البیضاء با موشک زمین به هوای ساخت داخل ساقط کرد.
این بیانیه با اشاره به اینکه صحنه های سرنگونی هواپیما متعاقبا پخش خواهد شد، خاطرنشان کرد: این عملیات سرنگونی تنها چند روز پس از سرنگونی یک هواپیمای دیگر در حریم هوایی استان مأرب صورت گرفت. رساندن تعداد هواپیماهای ساقط شده از این نوع در جنگ فتح موعود و جهاد مقدس است.
س. م

resource : سبأ