سرتیپ سریع: بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن در ساعت ده صبح


https://www.saba.ye/en/news3332087.htm

Yemen News Agency SABA
سرتیپ سریع: بیانیه مهم نیروهای مسلح یمن در ساعت ده صبح
[21/ mayo/2024]
صنعا 21. مه. 2024 _سبأ_
سردار سرتیپ یحیی سریع سخنگوی رسمی نیروهای مسلح گفت كه نیروهای مسلح یمن ساعت ده صبح امروز به وقت صنعا بیانیه مهمی صادر خواهند کرد.
س. م

resource : سبأ