رئیس جمهور المشاط با رئیس شورای عالی قضایی و دادستان کل کشور دیدار کرد


https://www.saba.ye/en/news3331932.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط با رئیس شورای عالی قضایی و دادستان کل کشور دیدار کرد
[20/ mayo/2024]
صنعا 20. مه. 2024 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی امروز با قاضی "احمد المتوکل" رئیس شورای عالی قضایی و قاضی دکتر "محمد الدیلمی" دادستان کل کشور دیدار کرد.
در این دیدار راه های بهبود خروجی های موسسه عالی عدلی و قضایی، تسریع در تکمیل پرونده های مردمی و تامین کادرهای صالح و متقى دستگاه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس المشاط بر لزوم توجه به برنامه درسی مؤسسه عالی قضایی و تربیت و صلاحیت قضات به گونه ای تأکید کرد که با تقویت روحیه ایمان، کنترل الهی و خویشتن داری آنان را افزایش دهد.
جلالتمآب رئیس المشاط بر اهمیت تأکید بر این نکته تأکید کرد که هرکسی که از قوه قضائیه و عدالت نمایندگی می کند باید مؤمنی وارسته باشد که از هیچ کس جز خدا نترسد.
س. م

resource : سبأ