رئیس جمهور المشاط: رهبری و مردم یمن در شرایط سختی که در آن به سر می برند در کنار مردم ایران و رهبری آنها ایستاده اند


https://www.saba.ye/en/news3331551.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط: رهبری و مردم یمن در شرایط سختی که در آن به سر می برند در کنار مردم ایران و رهبری آنها ایستاده اند
[19/ mayo/2024]
صنعا 19. مه. 2024 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی، تأکید کرد که رهبری و مردم یمن در شرایط سختی که در حال تجربه هستند، در کنار مردم ایران و رهبری آنها ایستاده اند.
جناب رئیس جمهور در بیانیه ای به خبرگزاری یمن (سبا) گفت: "با نگرانی شدید حادثه اصابت به هواپیمای حامل جناب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از مقامات ایرانیان را دنبال می کنیم."
وی از خداوند متعال خواست تا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و همراهانش را به سلامت بازگرداند و اینکه مردم ایران و رهبری آنها هیچ آسیبی نبینند.
س. م

resource : سبأ