دشمن صهیونیستی همچنان به چندین شهر لبنان حمله می کند


https://www.saba.ye/en/news3331159.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی همچنان به چندین شهر لبنان حمله می کند
[18/ mayo/2024]
بیروت. 18مه. 2024 _سبأ _

دشمن صهیونیستی امروز شنبه به حملات و بمباران هوایی خود به چند شهر لبنان ادامه داد.

حملات جنگنده‌های دشمن به شهرهای عیتا الشعب، رامیا و بیت لیف در جنوب لبنان، همزمان با پرواز هواپیماهای شناسایی و جنگنده اشغالگران بر فراز آسمان لبنان، منطقه المصنع در مرز لبنان و سوریه در بقاع را هدف قرار دادند. .

در نیمه شب هواپیماهای دشمن با بیش از یک حمله، شهر خیام را هدف قرار دادند، بدون اینکه تلفات جانی گزارش شود.

د.ر


resource : سبأ