وزیر برق از فعالیت دوره های تابستانی در ولسوالى بنی حشیش بازرسى كرد


https://www.saba.ye/en/news3330549.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر برق از فعالیت دوره های تابستانی در ولسوالى بنی حشیش بازرسى كرد
[16/ mayo/2024]
صنعا 16. مه. 2024 _سبأ_
امروز دکتر "محمد البخیتی" وزیر دولت موقت برق و انرژی و "محمد مفضل" عضو مجلس شورا از فعالیت های دوره های تابستانی در ولسوالى بنی حشیش در استان صنعا بازدید کردند.
البخیتی و مفضل در مورد فعالیت ها و برنامه های ارائه شده در دوره ها جدا از قدران و میزان تعهد و درک دانش آموزان برای کلیه دروس علمی، دینی و فرهنگی ارائه شده توضیح داده شدند.
بازدیدکنندگان از نقش کمیته فرعی دوره های تابستانی و مدارس در فرمانداری، کمیته اجرایی ریاست و مسئولین دوره ها و تلاش آنها در تشویق استعدادها و خلاقیت دانش آموزان و شکوفایی توانایی های آنان تقدیر کردند.
آنان دوره های تابستانی را ایستگاهی آموزشی برای تثبیت ارزش ها و اصول دین در دل طلاب و کسب علم و دانش و شکوفایی استعدادهای آنان دانستند. بر اهمیت ارتقای فرهنگ حوزه قرآن و صیانت از آنان در برابر خطرات تهاجم فرهنگی و جنگ نرم تاكيد كرد.
س. م

resource : سبأ