رئیس جمهور المشاط دستور داد تا تمام تسهیلات را به بخش خصوصی برای تقویت صنایع محلی ارائه دهد


https://www.saba.ye/en/news3329181.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط دستور داد تا تمام تسهیلات را به بخش خصوصی برای تقویت صنایع محلی ارائه دهد
[12/ mayo/2024]
صنعا 12. مه. 2024 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی امروز با حضور در شهردارى پایتخت با روسای واحدهای اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور المشاط در دیدار با تعدادی از وزيران به مهم ترین مشکلات بخش خصوصی گوش داد.
او یک بسته تسهیلات مالیاتی و گمرکی را هدایت کرد و همه تسهیلات را به بخش خصوصی برای بهبود کیفیت محصولات و تقویت صنایع داخلی ارائه کرد.
رئیس المشاط همچنین به وزارت برق دستور داد تا برای ایجاد یک شرکت سهامی در بخش برق با بخش خصوصی هماهنگ شود.
وی تاکید کرد كه مسئولان ذیربط باید هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی را افزایش دهند، تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند، ورود کالاها و مواد غذایی را به بازارها تسهیل کنند و بومی سازی صنایع داخلی را تشویق کنند.
رئیس جمهور المشاط از نقش بخش خصوصی و مسئولیت ملی آن در جریان تجاوز و محاصره آمریکا و عربستان سعودی و تامین نیازهای شهروندان قدردانی کرد.
س. م

resource : سبأ