دیدار وزیر امور خارجه با سرپرست نماینده مقیم برنامه جهانی غذا


https://www.saba.ye/en/news3323729.htm

Yemen News Agency SABA
دیدار وزیر امور خارجه با سرپرست نماینده مقیم برنامه جهانی غذا
[24/ abril/2024]
صنعا 24. آوريل. 2024 _سبأ_
مهندس "هشام شرف" وزیر امور خارجه دولت مؤقت امروز با "ایروینگ پرادو" سرپرست نماینده مقیم برنامه جهانی غذا در صنعا دیدار کرد.
در این دیدار، تلاش های این برنامه برای ترغیب کمک کنندگان به انجام تعهداتشان مورد بحث قرار گرفت و برنامه غذایی را قادر ساخت تا پروژه ها و برنامه های مختلف خود را اجرا کند.
در این دیدار، شرف وزیر برنامه غذایی از برنامه غذایی خواست تا به سرعت برنامه های کمک رسانی و سبدهای غذایی را برای رسیدگی به پیامدهای فاجعه انسانی ایجاد شده توسط ائتلاف متجاوز و محاصره آمریکا، عربستان سعودی و امارات فعال کند.
به نوبه خود، سرپرست نماینده مقیم برنامه جهانی غذا یک نسخه از اوراق نامزدی نماینده مقیم جدید را تحویل داد.
س.م

resource : سبأ