فرماندار البیضاء سطح خدمات مرکز بهداشت اسماع در الطفه را بررسی می کند


https://www.saba.ye/en/news3323725.htm

Yemen News Agency SABA
فرماندار البیضاء سطح خدمات مرکز بهداشت اسماع در الطفه را بررسی می کند
[24/ abril/2024]
البيضاء 24. آوريل. 2024 _سبأ_
" عبدالله ادریس" فرماندار البیضاء، سطح خدمات مرکز بهداشت اسماع در ولسوالى الطفه را بررسی کرد.
فرماندار ادریس به همراه "علی الهیاشی" مدیر این اداره به توضیحات مدیر مرکز در مورد سطح خدمات ارائه شده به بیماران، مشکلات پیش روی مرکز و راه های رسیدگی به آنها گوش فرا دادند.
فرماندار ادریس از سطح نظم و انضباط کارکنان مرکز بهداشت و اشتیاق آنان برای ارائه خدمات صحی به شهروندان تقدیر کرد.
وی بر عزم رهبری فرمانداری برای غلبه بر مشکلات پیش روی بخش صحی و تامین داروهای لازم تاکید کرد.
س. م

resource : سبأ