کره شمالی یک موشک بالستیک «ناشناس» به سمت دریای ژاپن پرتاب می کند


https://www.saba.ye/en/news3323197.htm

Yemen News Agency SABA
کره شمالی یک موشک بالستیک «ناشناس» به سمت دریای ژاپن پرتاب می کند
[22/ abril/2024]
توکیو. 22آوریل. 2024 _سبأ _

ژاپن و کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کردند که کره شمالی یک موشک بالستیک ناشناس به سمت دریای ژاپن پرتاب کرد.

وزارت دفاع ژاپن در بیانیه ای که بر روی سکوی X منتشر شد، گفت: آنچه که گمان می رود یک موشک بالستیک باشد از کره شمالی پرتاب شده است".

"ان اتش کیه" گزارش داد که این پرتابه ظاهراً خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن قرار گرفته است.

ارتش کره جنوبی نیز به نوبه خود گفت: کره شمالی امروز دوشنبه یک موشک بالستیک به سمت دریا در سواحل شرقی خود پرتاب کرد.


د.ر


resource : سبأ