دشمن صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی کمپین بازداشتی به راه می اندازد


https://www.saba.ye/en/news3323161.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی کمپین بازداشتی به راه می اندازد
[22/ abril/2024]
بیت لحم. 22 آوریل. 2024 _سبأ _

سحرگاه امروز دوشنبه نیروهای دشمن صهیونیستی اقدام به عملیات بازداشتی کردند که پس از حمله و جستجو تعدادی از شهروندان فلسطینی را از مناطق مختلف کرانه باختری هدف قرار دادند.

خبرگزاری "معا" فلسطین گزارش داد که نیروهای دشمن در میان پروازهای شدید پهپادهای شناسایی به شهر طوبس و به دنبال آن نیروهای کمکی نظامی و استقرار تک تیراندازها در چندین منطقه از شهر یورش بردند، درگیری هایی آغاز شد که طی آن نیروهای اشغالگر گلوله های واقعی، بمب های صوتی و گاز سمی به سمت مردان جوان شلیک کردند، مرد جوانی در جریان هجوم نیروهای دشمن به خانه اش کبود شد و مرد جوان محمد محمود سلیمان فقها (24 ساله) بازداشت شد.


نیروهای دشمن دو شهروند اهل قلقیلیه را پس از یورش و تفتیش منازل آنها بازداشت کردند.

نیروهای دشمن همچنین چهار مرد جوان اهل جنین را پس از نفوذ یگان های ویژه به شهر "میثلون" و محاصره خانه های آنها بازداشت کردند.

نیروهای دشمن از اردوگاه "بلاطه: در شرق نابلس، پنج شهروند را بازداشت کردند .

نیروهای اشغالگر از الخلیل دو شهروند را پس از یورش و تفتیش منازل آنها در "جبل جوهر" بازداشت کردند".


د.ر


resource : سبأ