ده‌ها شهرک نشین افراطی به الاقصی یورش بردند


https://www.saba.ye/en/news3323153.htm

Yemen News Agency SABA
ده‌ها شهرک نشین افراطی به الاقصی یورش بردند
[22/ abril/2024]
قدس اشغالی. 22آوریل. 2024 _سبأ _

امروز دوشنبه حدود 300 شهرک نشین افراطی با حفاظت شدید پلیس دشمن صهیونیستی به صحن های "مسجد مبارک الاقصی" در شهر قدس اشغالی یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری "معا"، منابع محلی گفتند که دهها شهرکنشین از طریق گروه هایی از سمت دروازه مغربی به الاقصی یورش بردند، تورهای تحریک آمیز انجام دادند و آیین های تلمودی را در حیاط آن، همزمان با به اصطلاح"عید پِصـح عبری" اجرا کردند".

فراخوان های شهرک نشینان برای انجام تهاجمات به الاقصی در هفته ای که "عید پِصـح" نامیده می شود، که فردا سه شنبه آغاز می شود، ادامه دارد.

نکته قابل توجه این است که پلیس دشمن در حملات صبحگاهی دروازه مغربی را به روی تهاجمات شهرک نشینان باز می کند و سپس در نماز ظهر مسلمانان در الاقصی الشریف آن را می بندد، پلیس پس از پایان نماز ظهر در را به روی دسته دیگری از شهرک نشینان باز می کند

مقامات دشمن صهیونیستی از طریق این اقدام به دنبال تحمیل یک تفرقه زمانی و مکانی در مسجد الاقصی هستند، همانطور که در مسجد ابراهیمی در الخلیل نیز چنین کردند.


د.ر


resource : سبأ