بحث در مورد تقویت همکاری با اداره مرکزی احصائیه برای مقابله با پدیده تکدی گری


https://www.saba.ye/en/news3323149.htm

Yemen News Agency SABA
بحث در مورد تقویت همکاری با اداره مرکزی احصائیه برای مقابله با پدیده تکدی گری
[22/ abril/2024]
صنعا 22. آوريل. 2024 _سبأ_
در نشست امروز که شامل "یاسر شرف الدین" مدیر اجرایی برنامه ملی مقابله با پدیده تکدی گری و "احمد اسحاق" رئیس اداره مرکزی احصائیه بود، تقویت همکاری ها برای مقابله با پدیده تکدی گری بحث و تبادل نظر شد.
مدیر اجرایی گفت كه این نشست در چارچوب اجرای طرح بررسی و مطالعات اجتماعی شمارش متکدیان در شهردارى پایتخت و استان‌های صنعا، حجه، المحویت، الحدیده و ریمه برگزار می‌شود.
وی به اهمیت آماده سازی ارائه فنی برای مطالعه برای آغاز فرآیند در هفته آینده و بحث در مورد جزئیات اشاره کرد. با اشاره به اینکه تیمی از برنامه و اداره مرکزی احصائیه تشکیل شده است تا طی هفته آینده آماده سازی سند پروژه و اجرای آن آغاز شود.
شرف الدین اظهار داشت كه این طرح شامل موجودی، ثبت و بررسی اجتماعی متکدیان در استانداری ها است. و همچنین مطالعه ادارات در استان های هدف برای یافتن جنبه هایی که باید در آن درمان ها به منظور کاهش پدیده تقویت شود.
وی با بیان اینکه این طرح در دو مرحله اجرا می شود، تصریح کرد كه مرحله اول شمارش و بررسی متکدیان و مرحله دوم ثبت نام و مشارکت مسئولان مربوطه در رسیدگی و شروع درمان است.
س.م

resource : سبأ