معاون وزیر صنعت از میزان اجرای راهکار بومی سازی صنایع لبنی ستود


https://www.saba.ye/en/news3323142.htm

Yemen News Agency SABA
معاون وزیر صنعت از میزان اجرای راهکار بومی سازی صنایع لبنی ستود
[22/ abril/2024]
الحديده 22. آوريل. 2024 _سبأ_
"محمد قطران" معاون وزیر صنعت در بخش بازرگانی داخلی امروز روند پیشرفت فرآیند تولید شیر طبیعی در کارخانه های لبنی استان الحدیده را بررسی کرد.
معاون وزیر صنعت از واکنش کارخانه ها در اجرای راهبرد ملی بومی سازی صنایع لبنی و منظم بودن روند تولید شیر طبیعی گاو محلی تقدیر کرد.
و تاکید کرد كه اتکای صنایع لبنی به مواد اولیه بومی گام بزرگی است که تحول کیفی را در صنایع تولیدی ملی به ویژه صنایع غذایی مبتنی بر نهاده های بهره وری دامی و کشاورزی ایجاد می کند. با اشاره به اینکه این اقدام حاصل تلاش وزیر صنعت در دولت موقت و ترجمه رهنمودهای رهبر انقلاب و رئیس شورای عالی سیاسی برای سوق دادن به سمت صنایع بومی و حمایت از تولید داخلی است.
معاون وزیر قطران همچنین تایید کرد که وزارت صنعت و تجارت از کارخانه های لبنی که تولید لبنیات تازه را آغاز کرده اند حمایت و کمک خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت در این بازدید از گروه برادران ثابت و شرکت صنایع لبنی و غذایی متحده به دلیل همکاری با تلاش های این وزارتخانه در راستای موفقیت آمیز کردن راهبرد ملی بومی سازی صنایع لبنی تقدیر کرد.
س.م

resource : سبأ