در بمباران رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه چهار فلسطینی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند


https://www.saba.ye/en/news3323137.htm

Yemen News Agency SABA
در بمباران رژیم صهیونیستی در مرکز نوار غزه چهار فلسطینی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند
[22/ abril/2024]
غزه. 22آوریل. 2024 _سبأ _

امروز دوشنبه در بمباران رژیم صهیونیستی که اردوگاه های "بوریج" و "نصیرات" در مرکز "نوار غزه" را هدف قرار داد، چهار فلسطینی شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فلسطین "وفا"، منابع پزشکی از شهادت چهار شهروند، و زخمی شدن تعدادی دیگر در اثر بمباران یک ساختمان مسکونی در اردوگاه "بوریج" در "نوار" مرکزی غزه توسط نیروهای دشمن خبر دادند.

منابع مطبوعاتی از زخمی شدن شماری از شهروندان بر اثر هدف قرار دادن یک آپارتمان مسکونی در نزدیکی مسجد "بزرگ نصیرات" در مرکز "نوار غزه" توسط توپخانه دشمن خبر دادند.

همین منابع خاطرنشان کردند که هواپیماهای دشمن صهیونیستی یک خانه را در منطقه "الصحابه" در محله "الدرج" در شهر "غزه" بمباران کردند.


د.ر

resource : سبأ