دشمن صهیونیستی به شهر الخضر در جنوب بیت لحم یورش می برد


https://www.saba.ye/en/news3322935.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی به شهر الخضر در جنوب بیت لحم یورش می برد
[21/ abril/2024]
بیت لحم.21 آوریل. 2024 _سبأ _

نیروهای دشمن صهیونیستی شامگاه یکشنبه به شهر الخضر در جنوب بیت لحم در کرانه باختری اشغالی یورش بردند.

منابع محلی گزارش دادند که یک نیروی ارتش دشمن به منطقه "العباره" در غرب شهر یورش برد و عملیات جستجو را آغاز کرد، بدون اینکه هیچ بازداشتی گزارش شود.

علاوه بر این، شهرک نشینان شب امروز به سمت روستای "فرعتا" در شرق قلقیلیه تیراندازی کردند.

منابع محلی گزارش دادند که شهرک نشینان مستعمره "حفات جلعاد" که در اراضی روستاها و شهرهای کفرقدوم، جیت، صره، ایماتین و فرعتا در شرق قلقیلیه مستقر است، بدون هیچ گونه جراحت و آسیبی به سمت فراتا تیراندازی کردند.


د.ر

resource : سبأ