اعتصاب جامع در سراسر سرزمین های اشغالی فلسطین برای محکوم کردن کشتار اردوگاه نور شمس گسترش یافته است


https://www.saba.ye/en/news3322933.htm

Yemen News Agency SABA
اعتصاب جامع در سراسر سرزمین های اشغالی فلسطین برای محکوم کردن کشتار اردوگاه نور شمس گسترش یافته است
[21/ abril/2024]
رام الله.21 آوریل. 2024 _سبأ _

این اعتصاب امروز یکشنبه در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین گسترش یافت و قتل عام نیروهای دشمن صهیونیستی در اردوگاه نور شمس در استان طولکرم و ادامه تجاوزات به نوار غزه برای نود و هشتمین روز را محکوم کرد.

خبرگزاری "وفا" فلسطین گزارش داد که این اعتصاب تمام جنبه های زندگی را فلج کرد و مدارس، دانشگاه ها و مغازه ها در میان درخواست توده های مردم فلسطین برای ادامه فعالیت های رویارویی با دشمن صهیونیستی در هر شهر، روستا و اردوگاه تعطیل شدند، و با راهپيمايي هاي خشم بيرون برو.

حمل و نقل عمومی نیز شاهد اعتصاب در همه خطوط بود، جنبش فلسطین اندک بود، کارخانه ها و آزمایشگاه ها درهای خود را بستند، در حالی که بانک ها و بانک ها بر اساس تصمیم مقام پولی کار را مختل کردند.

نیروهای دشمن صهیونیستی به اردوگاه نور شمس تجاوز کردند که سه روز مستمر به طول انجامید و منجر به شهید شدن 14 فلسطینی از جمله یک کودک و زخمی شدن ده ها نفر شد.


د.ر


resource : سبأ