دفتر رسان های غزه: انتظار داریم 700 شهید در گورهای جمعی در مجتمع ناصر حضور داشته باشند


https://www.saba.ye/en/news3322925.htm

Yemen News Agency SABA
دفتر رسان های غزه: انتظار داریم 700 شهید در گورهای جمعی در مجتمع ناصر حضور داشته باشند
[21/ abril/2024]
غزه.21 آوریل. 2024 _سبأ _

دفتر رسانه های دولتی در غزه امروز یکشنبه اعلام کرد ارتش دشمن صهیونیستی گورستانی را در داخل دیوارهای مجتمع ناصر در نوار غزه، برای پنهان کردن جنایات خود آماده کرده است.

به گزارش خبرگزاری معا، اسماعیل الثوابته مدیر کل دفتر غزه گفت: ما دو گور دسته جمعی را در مجتمع پزشکی ناصر کشف کردیم و انتظار بیشتری داریم.

"الثوابته" اشاره کرد که انتظار دارند اجساد 700 شهید در گورهای دسته جمعی اعدام شده توسط ارتش دشمن صهیونیستی در داخل محوطه ناصر پیدا شود.

"الثوابته" با بیان اینکه ارتش دشمن دهها آواره و مجروح، بیمار و تیم پزشکی را اعدام کرد، خاطرنشان کرد: سرنوشت دهها نفر از کسانی که در مجتمع ناصر بودند پس از عقب نشینی ارتش دشمن هنوز مشخص نیست.

وی خواستار آغاز تحقیقات بین المللی برای کشف دلایل تبخیر و تجزیه اجساد برخی شهدا شد.

وی تأیید کرد: ما در محوطه ناصر جسدهایی بدون سر و اجساد بدون پوست پیدا کردیم و اعضای بدن برخی از آنها به سرقت رفت.د.ر


resource : سبأ