نشستی در صنعا درباره مکانیسم بهبود خدمات پزشکی بحث می کند


https://www.saba.ye/en/news3322891.htm

Yemen News Agency SABA
نشستی در صنعا درباره مکانیسم بهبود خدمات پزشکی بحث می کند
[21/ abril/2024]
صنعا 21. آوريل. 2024 _سبأ_
در نشستی که امروز در صنعا به ریاست وزیر بهداشت عمومى و جمعیت در دولت موقت، دکتر "طه المتوکل" برگزار شد، مکانیسم بهبود خدمات پزشکی در استان های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست از طریق ویدئو کنفرانس به بررسی سطح انضباط شغلی در این وزارتخانه و ادارات آن در استانداری ها پرداخته شد.
وزیر المتوکل در این نشست برنامه مرحله بعدی ارتقای سطح عملکرد، بهبود و ارتقای خدمات و واجد شرایط بودن کادرها در مراکز مختلف بهداشتی در استان ها را بررسی کرد. بر لزوم تقویت قابلیت ها و سیستم های کنترل، نظارت و پیگیری با روحیه مسئولیت ملی برای بهبود عملکرد و کاهش آلام شهروندان با توجه به پیامدهای تجاوز و محاصره تاكيد كرد.
وی بر لزوم پرهیز از منفی ها، بهبود عملکرد نهادها و بخش سلامت، بهبود خدمات آن با بهره گیری از فناوری و تلاش برای تکمیل اتوماسیون در مراکز مختلف بهداشتی تاکید کرد.
وزیر بهداشت در دولت موقت تاکید کرد كه همه باید به وظایف خود واقف باشند تا نقش حوزه سلامت در مواجهه با چالش ها و اپیدمی ها تقویت شود. از زحمات کادر بخش و نقش آنان در تداوم ارائه خدمات قدردانى كرد.
س.م

resource : سبأ