راه اندازی دوره های تابستانی در ریمه


https://www.saba.ye/en/news3322887.htm

Yemen News Agency SABA
راه اندازی دوره های تابستانی در ریمه
[21/ abril/2024]
ريمه 21. آوريل. 2024 _سبأ_
فرماندار ریمه "فارس الحباری" امروز فعالیت های دوره های تابستانی سال 1445 هـ را با شعار «علم و جهاد» افتتاح کرد.
فرماندار الحباری در این افتتاحیه بر اهمیت دوره ها و مراکز تابستانی برای آماده سازی نسلی مسلح به قرآن کریم، ارزش ها، اخلاق و آداب آن تاکید کرد.
وی بر لزوم تنوع بخشی به برنامه ها و فعالیت های تابستانی برای غنی سازی دانش دانش آموزان به نحوی که بهره مندی بهینه از آنها در زمینه های مختلف از جمله حفظ قرآن کریم و علوم آن را تضمین کند، تاکید کرد.
فرماندار ریمه از والدین خواست تا فرزندان خود را به ثبت نام در دوره های تابستانی سوق دهند و از تعطیلات تابستانی برای بهره مندی آنان در زندگی علمی و عملی و تقویت فرهنگ قرآنی و اصلاح فرهنگ های غلط استفاده کنند.
در این افتتاحیه، مدیر دفاتر آموزش و پرورش استان، محمد التوعری، و اداره ورزش و جوانان، محمد الناحطی و تعدادی از مدیران و شخصیت های اجتماعی محلی حضور داشتند.

resource : سبأ