حجه.. الصوفی و ​​العلوی پیشرفت کار در دفتر استان را بررسی کردند


https://www.saba.ye/en/news3321849.htm

Yemen News Agency SABA
حجه.. الصوفی و ​​العلوی پیشرفت کار در دفتر استان را بررسی کردند
[17/ abril/2024]
حجه 17. آوريل. 2024 _سبأ_
"هلال الصوفی" فرماندار حجه و "جمال العلوی" معاون وزارت ادارات محلی امروز در جریان روند پیشرفت کار در ادارات عمومی دفتر استانداری قرار گرفتند.
الصوفی و العلوی سطح عملکرد بخش های پیگیری، اطلاع رسانی، شکایات، حسابرسی، دبیرخانه، امور مالی، واحد مهندسی، دبیرخانه و ابتکارات را بررسی کردند.
آنها به توضیحات مدیران کل ادارات درباره سازوکار تکمیل تراکنش های شهروندان از طریق شبکه گوش دادند. گزارش های ارائه شده از سوی ادارات را دریافت می کند، شکایات را پیگیری می کند و در مورد آنها تصمیم گیری می کند و بر توسعه منابع مالی و پروژه های اجرا شده با حمایت ابتکارات دولتی یا اجتماعی نظارت می کند.
فرماندار الصوفی و معاون وزارت ادارات محلی بر اهمیت تلاش مضاعف و کار با روحیه تیمی برای توسعه عملکرد و احساس مسئولیت در تکمیل تراکنش‌ها تاکید کردند.
از تلاش‌های انجام شده در انجام امور روزمره، تهیه گزارش‌های ماهانه و دوره‌ای، میزان پیگیری شکایات و معاملات با مراجع ذی‌ربط و تمایل به توسعه منابع مالی و تکمیل پروژه‌ها تقدیر کردند.
س.م

resource : سبأ