الحملی با مدیر دفتر "اوتشا OCHA" در مورد چالش های بشردوستانه و راه های رسیدگی به آنها بحث می کند


https://www.saba.ye/en/news3321844.htm

Yemen News Agency SABA
الحملی با مدیر دفتر
[17/ abril/2024]
صنعا 17. آوريل. 2024 _سبأ_
"ابراهیم الحملی" دبیرکل شورای عالی اداره و هماهنگی امور بشردوستانه و همکاری های بین المللی امروز با "مارکوس ورن" مدیر دفتر "اوتشا OCHA" در یمن در مورد مسائل مربوط به وضعیت انسانی گفتگو کرد. با توجه به رنجی که مردم یمن در نتیجه تجاوز و محاصره متحمل می شوند.
دبیرکل شورای عالی در این دیدار توضیح داد که وضعیت انسانی در یمن در نتیجه تجاوزات و محاصره 9 ساله این کشور همچنان رو به وخامت است. که پس از توقف کمک های غذایی از اوت سال گذشته به شدت بدتر شد.
وی از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد خواست تا حضور خود را با هماهنگی سایر سازمان ها و آژانس های سازمان ملل تقویت کند و برای کمک رسانی به آوارگان و افراد آسیب دیده تلاش کند.
الحملی به لزوم بازپرداخت کمک ها به بخش های مختلف برای کمک به کاهش درد و رنج انسانی و کاهش انحراف به مراحل خطرناک رنج اشاره کرد.
مدیر دفتر "اوتشا" OCHA نیز به نوبه خود با قدردانی از تلاش های شورای عالی در ارائه تسهیلات و غلبه بر مشکلات برای سازمان های فعال در یمن، تمایل به رسیدگی به پرونده های بشردوستانه برای کاهش درد و رنج موجود را تشریح کرد.
در این ديدار مدیر پروژه شورا"جمال بریه" ومدير سازمان های بین المللی"ترکی جمیل" ومدير پیگیری و ارزیابی "محمد الرزاع" و مسئول اطلاع رسانی "ابراهیم الحوثی" حضور داشتند.
س.م

resource : سبأ