دشمن صهیونیستی به قلقیلیه و روستای برقه یورش می برد و به خانه ای در شهر عزون یورش می برد


https://www.saba.ye/en/news3321144.htm

Yemen News Agency SABA
دشمن صهیونیستی به قلقیلیه و روستای برقه یورش می برد و به خانه ای در شهر عزون یورش می برد
[15/ abril/2024]
قلقیلیه.15 آوریل. 2024 _سبأ _

سحرگاه امروز دوشنبه نیروهای دشمن صهیونیستی به شهر "قلقیلیه" و روستای "برقه" در شمال غرب "نابلس" یورش بردند.

منابع محلی گزارش دادند، به گزارش خبرگزاری "وفا" فلسطین، تعدادی خودروی نظامی از ورودی شرقی شهر به این شهر یورش بردند و در بازار این شهر مستقر شدند.

وی توضیح داد که نیروهای دشمن از چندین ورودی به روستای "برقه" یورش بردند و بدون گزارش بازداشت یا درگیری به تعدادی از محله های آن یورش بردند.

سحرگاه امروز دوشنبه نیز نیروهای دشمن به شهر "عزون" در شرق قلقیلیه یورش بردند.

منابع محلی گزارش دادند که تعدادی خودروی نظامی به روستا یورش بردند، به محله های مختلف سرایت کردند و بدون گزارش بازداشتی شهروندان به خانه ای در آنجا یورش بردند.


د.ر


resource : سبأ