شهرک نشینان به حمله خود به المغیر در شرق رام الله ادامه می دهند


https://www.saba.ye/en/news3320679.htm

Yemen News Agency SABA
شهرک نشینان به حمله خود به المغیر در شرق رام الله ادامه می دهند
[13/ abril/2024]
رام الله 13. آوريل. 2024 _سبأ_
شهرک نشینان افراطی شامگاه شنبه تعدادی از خانه ها و خودروهای فلسطینی را در روستای المغیر در شمال شرقی رام الله در کرانه باختری اشغالی به آتش کشیدند.
به گزارش خبرگزاری فلسطین (وفا)، منابع امنیتی گزارش دادند که گروهی از شهرک نشینان در ادامه حمله خود به روستای المغیر، تعدادی خانه و خودروی شهروندان این روستا را به آتش کشیدند.
همین منابع افزودند که گروه های دیگری از شهرک نشینان در دره عین قینیا در شمال غربی رام الله و کوه های دوره القره در شمال تجمع کردند.
دیروز جمعه، روستای المغیر شاهد یک حمله سخت و خونین بود، زیرا بیش از هزار شهرک نشین مسلح به این روستا در شرق شهر رام الله در مرکز کرانه باختری یورش بردند. با حمایت نیروهای دشمن صهیونیستی به ویرانی و آتش سوزی دست زدند.
س.م

resource : سبأ