مردم المهاذر در صعده کاروان عید مردم مستقران در کرش، استان لحج را دادند


https://www.saba.ye/en/news3320662.htm

Yemen News Agency SABA
مردم المهاذر در صعده کاروان عید مردم مستقران در کرش، استان لحج را دادند
[13/ abril/2024]
صعده 13. آوريل. 2024 _سبأ_
مردم المهاذر در ولسوالى سحار در استان صعده، کاروان عید مستقران در جبهه کرش در استان لحج به مناسبت عید سعید فطر دادند.
در جریان برگزاری این کاروان که شامل 60 راس دام و جوایز عید بود. شرکت کنندگان در مواضع قبیله ای خود، پیروزی های بزرگ نیروهای مسلح و عملیات آنها در دریای سرخ و عرب که کشتی های دشمنان آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی را در حمایت از مردم فلسطین هدف قرار دادند، بركت دادند.
آنان بر تداوم دادن و حمایت از جبهه‌ها تاکید کردند و با خداوند، رهبری و ملت یمن تجدید عهد کردند که در برابر توطئه‌های دشمنان پایداری و استواری ادامه دهند.
س.م

resource : سبأ