بازدید فرماندار صعده و هیئتی از ریاست جمهوری از مستقران در جبهه عسیر


https://www.saba.ye/en/news3320307.htm

Yemen News Agency SABA
بازدید فرماندار صعده و هیئتی از ریاست جمهوری از مستقران در جبهه عسیر
[11/ abril/2024]
عسير 11. آوريل. 2024 _سبأ_
"محمد جابر عوض" فرماندار صعده و هیئتی از ریاست جمهوری، مقامات محلی، وزارت کشور و اداره وضعیت مدنی امروز از مستقران در جبهه عسیر به مناسبت عید سعید فطر بازدید کردند.
بازدیدکنندگان به مناسبت عید سعید فطر با مستقران در جبهه عسیر تبریک گفتند و هدایایی را تقدیم کردند.
فرماندار عوض پیام تبریک رهبر انقلاب و رئیس شورای عالی سیاسی را به مستقران در جبهه عسیر به مناسبت عید ابلاغ کرد.
فرماندار صعده از استواری مجاهدان و استقرار آنان در کوه و دشت در جبهه های مختلف ستود.
بازدیدکنندگان از پیروزی های نیروهای مسلح یمن بر دشمنان اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی تمجید کردند.
در حالی که مستقران در جبهه عسیر از این بازديد ابراز خوشحالی کردند و بر تداوم پایداری، استواری و آمادگی بالا برای دفاع از میهن تاکید کردند.
س.م

resource : سبأ