الضالع.. بازديد رهبران وزارتخانه های صنعت و کار از مستقران در جبهه مریس


https://www.saba.ye/en/news3320294.htm

Yemen News Agency SABA
الضالع.. بازديد رهبران وزارتخانه های صنعت و کار از مستقران در جبهه مریس
[11/ abril/2024]
الضالع 11. آوريل. 2024 _سبأ_
"احمد الشطری" معاون وزیر صنعت و تجارت و مهندس "محمد الذاری" وزیر فواید عامه و راه از وضعیت مستقران در جبهه مریس در استان الضالع به مناسبت عید سعید فطر بازدید کردند.
آنان ضمن ابلاغ پیام تبریک رهبر انقلاب و رئیس شورای عالی سیاسی به مستقران در جبهه، هدایایی نمادین به آنها اهدا کردند.
بازدیدکنندگان به روحیه و آمادگی بالای رزمندگان اشاره کردند. قدردانی از فداکاری ها و پیروزی هایی که در نبرد دفاع از میهن و مقابله با متجاوزان به دست می آورند.
در بازدید از واحدهای مرکزی و عمومی امنیت و نجات، آمادگی نیروهای امنیتی نیز بررسی شد.
آنها از تلاش های واحدهای امنیتی و نقش آنها در افزایش امنیت، ثبات و آرامش عمومی قدردانی کردند. بر اهمیت هوشیاری امنیتی و تداوم دستیابی به دستاوردها در این زمینه تاكيد كرد.
س.م

resource : سبأ