کارگاه آموزشی در صنعا برای مدیران دفاتر آموزشی در زمینه آمادگی برای دوره ها و فعالیت های تابستانی


https://www.saba.ye/en/news3318026.htm

Yemen News Agency SABA
کارگاه آموزشی در صنعا برای مدیران دفاتر آموزشی در زمینه آمادگی برای دوره ها و فعالیت های تابستانی
[02/ abril/2024]
صنعا 2. آوريل. 2024 _سبأ_
در مرکز آموزش و توسعه جوانان در صنعا، کارگاه آموزشی ویژه مدیران دفاتر آموزش و پرورش استان و اعضای کمیته های فرعی برای فعالیت ها و دوره های تابستانی آغاز شد، در مرحله آماده سازی و آمادگی برای دوره ها و فعالیت های تابستانی برای سال 1445 هـ مطابق با 2024 م است.
این کارگاه دو روزه با هدف ارائه مهارت‌های مدیریت فعالیت‌ها و دوره‌های تابستانی به 15 شرکت‌کننده، مدیران دفاتر آموزش و پرورش استان‌ها و تشویق دانش‌آموزان به مشارکت گسترده در آن‌ها، برگزار می‌شود. فعال سازی نقش دفاتر آموزش و پرورش و مسئولین فعالیت ها در ولسوالى ها است.
معاون آموزش، رسانه و فرهنگ، "یحیی المحطوری" و معاون وزیر آموزش و پرورش"خالد جحادر" و معاون وزیر جوانان در بخش جوانان "عبدالله الرازحی" و آموزش و پرورش در بخش آموزش و صلاحیت"محمد غلاب" و مربیان "ابراهیم الدیلمی" و "فارس الهمدانی"، با هدف غنی سازی دانش، اطلاعات، مهارت ها و کاربردهای عملی لازم و ارتقای مکانیزم کار و بهبود عملکرد، موضوعات آموزشی فشرده ای را برای شرکت کنندگان ارائه کردند.
س.م

resource : سبأ