الغرسی و الهیال از موزه ملی در شهردارى پايتخت بازدید کردند


https://www.saba.ye/en/news3310010.htm

Yemen News Agency SABA
الغرسی و الهیال از موزه ملی در شهردارى پايتخت بازدید کردند
[03/ marzo/2024]
صنعا 3. مارس. 2024 _سبأ_
"زید الغرسی" رئیس اداره رسانه و امور فرهنگی دفتر ریاست جمهوری و "عباد الهیال" رئیس اداره کل آثار باستانی و موزه ها امروز از موزه ملی شهردارى پايتخت بازدید کردند.
در این بازدید، فؤاد اسحاق، دبیرکل موزه ملی، توضیحات مختصری در مورد موزه، برنامه های مدیریتی موزه در دوره آتی، مشکلات پیش روی آن و بهترین راه های حل آن ارائه کرد.
رئیس اداره رسانه و امور فرهنگی دفتر ریاست جمهوری بر اهمیت تشدید تلاش ها برای حفظ جایگاه معتبر موزه ملی در میان شهروندان، پژوهشگران و علاقمندان به تاریخ کهن و معاصر یمن تاکید کرد.
وی بر اشتیاق رهبری دفتر ریاست جمهوری برای حمایت از همه تلاش هایی که برای حفظ موقعیت تاریخی موزیم ملی انجام می شود، تاکید کرد.
س.م

resource : سبأ