رئیس سازمان امور مالیاتی از پیشرفت کار در واحدهای مالیاتی قات و املاک در صنعا بازدید کرد


https://www.saba.ye/en/news3310008.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس سازمان امور مالیاتی از پیشرفت کار در واحدهای مالیاتی قات و املاک در صنعا بازدید کرد
[03/ marzo/2024]
صنعا 3. مارس. 2024 _سبأ_
امروز "عبدالجبار احمد محمد" رئیس سازمان مالیاتی از سطح گردش کار و عملکرد مالیاتی در واحدهای اجرایی این سازمان در صنعا بازدید کرد.
عبدالجبار احمد به همراه فهد دهمش معاون امور مالی و اداری سازمان امور مالیاتی در جریان سطح تلاش های صورت گرفته در واحدهای مالیات بر عواید مستغلات و مالیات فروش قات برای توسعه و پیشبرد امور مالیاتی قرار گرفت. منعکس کننده تحولاتی است که سازمان در خدمات مختلف مالیاتی شاهد آن است.
وی خاطرنشان کرد كه برنامه اقدام مصوب سال 2024 مستلزم تلاش بیشتر چه در حوزه درآمدی و چه در جنبه های مربوط به تجسم ارزش ها و مفاهیم کار مالیاتی با التزام به اصل حسن وصول و حسن برخورد با مردم مالیات دهندگان است.
وی تاکید کرد كه اتوماسیون خدمات مالیاتی کمک قابل توجهی به تسهیل برخورد با مکانیسم‌ها و برنامه‌های مشارکت با مردم مالیاتی به‌ویژه در حوزه وصول الکترونیکی می‌کند.
آنها بر تمایل خود برای اجرا و موفقیت آمیز کردن عوامل تعیین کننده کلی در برنامه کاری سال جاری تاکید کردند. با اشاره به اینکه تحولی که این سازمان شاهد آن بود کمک قابل توجهی به غلبه بر چالش‌های مختلفی که مانع پیشرفت کار مالیاتی می‌شد، حل کرد.
رئیس اداره در بازدید از ادارات و بخشهای هر دو واحد با کارکنان دیدار کرد و از همگان خواست در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر تلاش مضاعف و توسعه عملکرد داشته باشند.
س.م

resource : سبأ