شهردار پایتخت از روند اجرای تعدادی از پروژه های خدماتی بازدید کرد


https://www.saba.ye/en/news3310006.htm

Yemen News Agency SABA
شهردار پایتخت از روند اجرای تعدادی از پروژه های خدماتی بازدید کرد
[03/ marzo/2024]
صنعا 3. مارس. 2024 _سبأ_
دکتر "حمود عباد" شهردار پایتخت امروز از پیشرفت اجرای تعدادی از پروژه های خدماتی در ولسوالی های معین، الصافیه و صنعا قدیم به عنوان بخشی از پروژه های مقامات محلی در سال جاری بازدید کرد.
شهردار پایتخت به همراه مهندس "عبدالکریم الحوثی" معاون بخش کار و پروژه از اجرای پروژه کانال زهکشی آب باران در شرق دانشگاه صنعا به طول 400 متر به ارزش 46000 دلار بازدید کردند. که توسط پروژه عام المنفعه در حال اجراست.
آنها از مدیر منطقه شهرداری و فرمانداری صنعا و المحویت، مهندس منیر ثابت، توضیحاتی را در مورد پروژه فاز اول و دوم ایجاد کانال زهکشی از دیوار جنوبی دانشگاه تا ديوار شمالى دانشگاه شنیدند. و اهمیت آن در اتصال به کانال سايله سواد حنش برای تخلیه سیل و آب باران است.
شهردار پایتخت از پیشرفت کار در پروژه مرمت و آسفالت خیابان بیمارستان مادر در ولسوالى الصافیه بازدید کرد و میزان تکمیل آن 75 درصد است که توسط دبیرخانه تمویل شده و توسط واحد اجرایی برای ایجاد، نگهداری و توسعه جاده ها و اماکن عمومی در دبیرخانه اجرا شده است.
وی همچنین اجرای طرح ایجاد الگویی را که نماد نماد مسجد الاقصی در تور قدس با پل مذبح است، با بودجه و نظارت صندوق نظافت و بهسازی بررسی کرد. و پروژه بازسازی و مرمت بنای تاریخی باب الیمن در صنعا قدیم توسط دبیرخانه تامین مالی شد.
س.م

resource : سبأ