دیده بان حقوق بشر: تانک های دشمن صهیونیستی ده ها فلسطینی را زنده زیر زیر گرفت


https://www.saba.ye/en/news3309994.htm

Yemen News Agency SABA
دیده بان حقوق بشر: تانک های دشمن صهیونیستی ده ها فلسطینی را زنده زیر زیر گرفت
[03/ marzo/2024]
غزه. 3 مارس.2024 _سبا_:
دیده بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه امروز یکشنبه تایید کرد که تانک های دشمن صهیونیستی عمداً ده ها فلسطینی را در حالی که زنده بودند در نوار غزه زیر گرفت.
به گزارش خبرگزاری (معا)، دیده بان حقوق بشر گزارش داد که به شهادت یک جوان فلسطینی که در 29 فوریه در محله الزیتون شهر غزه عمداً پس از بازداشت و توسط ارتش دشمن صهیونیستی زیر گرفته شده بود را مستند کرد دستانش را با دستبندهای پلاستیکی می بندد.
رصدخانه اعلام کرد که حادثه ای را مستند کرده است که در آن یک تانک صهیونیستی در روز 23 ژانویه بر یک کاروان پناهگاه در منطقه برج های طیبه در شهر خان یونس، در جنوب نوار غزه، که در آن یک خانواده خوابیده بودند، برخورد کرد که منجر به مرگ یک نفر و دختر بزرگش و مجروح شدن سه فرزند و همسرش است.


ت.س

resource : سبأ