نیروهای فلسطینی حمایت خود را از "کمپین جهانی طوفان رمضان" تایید می کنند


https://www.saba.ye/en/news3309992.htm

Yemen News Agency SABA
نیروهای فلسطینی حمایت خود را از
[03/ marzo/2024]
قدس اشغالی .3 مارس.2024 _سبا_:
نیروهای فلسطینی روز یکشنبه در حمایت از توقف و پایان دادن به جنگ نسل کشی در نوار غزه و خنثی کردن نقشه های دشمن صهیونیستی، حمایت کامل خود از عملیات جهانی «طوفان رمضان» را تأیید کردند.
به گزارش خبرگزاری سما، این نیروها در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کردند که آرمان فلسطین و نوار غزه بدون رعایت تمامی موازین و قوانین بین المللی در معرض جنگ نسل کشی و تجاوزات بی سابقه است.
وی افزود: «دشمن با کشتار، ویرانی، گرسنگی، تشنگی و انفجار زیرساخت‌ها، همه عناصر زندگی را از بین می‌برد و از این طریق می‌خواهد آرمان فلسطین را از بین ببرد و برنامه‌های خود را با هدف آوارگی، شهرک‌سازی و یهودی‌سازی مردم و زمین و مقدسات اجرا كند».
این نیروها، وجدان های زنده جهان، در ماه مبارک رمضان، بزرگ ترین حرکت رسمی و مردمی جهانی را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور پیروزی بر عدالت آرمان فلسطین و فشار برای توقف و پایان دادن به جنگ فراخواندند. جنگ نسل کشی در نوار غزه است.
این نیروها بر حمایت مطلق خود از مقاومت در مقابله با دشمن صهیونیستی و شکست آن از سرزمین فلسطین تاکید کردند و ماه رمضان را «ماه طوفان جهانی» پیروزی آرمان فلسطین دانستند.
بر حق مردم فلسطین برای آزادی، تعیین سرنوشت، بازگشت به سرزمین و خانه خود و ایجاد کشور مستقل خود با پایتختی قدس تاکید کرد.

ت .س

resource : سبأ