وزیر حمل و نقل بر تعهد یمن به ایمنی ناوبری دریایی در درياى سرخ و عربی تاکید کرد


https://www.saba.ye/en/news3308576.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر حمل و نقل بر تعهد یمن به ایمنی ناوبری دریایی در درياى سرخ و عربی تاکید کرد
[27/ febrero/2024]
صنعا 27. فوريه. 2024 _سبأ_
"عبدالوهاب الدره" وزیر حمل و نقل دولت موقت بر تعهد یمن به حفظ صلح و امنیت بین المللی و ایمنی دریانوردی دریایی در درياى سرخ و عربی بجز کشتی های اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی تاکید کرد.
وزیر حمل و نقل در بیانیه ای به خبرگزاری یمن (سبا) توضیح داد که هیچ تهدیدی از سوی یمن برای کشتی هایی که از تنگه باب المندب و درياى عربی و سرخ عبور می کنند، وجود ندارد، به استثنای کشتی های اسرائیلی یا کشتی هایی که به سمت بنادر اشغالى حرکت می کنند، و همچنین کشتی های دو کشور متجاوز آمریکایی-انگلیسی به دلیل تجاوزات مستمر آنها به یمن است.
وی خاطرنشان کرد كه توقف عملیات علیه کشتی‌های رژیم صهیونیستی با توقف تجاوز و رفع محاصره غزه مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد كه کاهش تردد کشتی‌های عبوری از دریای سرخ و کانال سوئز ناشی از نظامی‌سازی دریای سرخ توسط آمریکا و انگلیس و نقض حاکمیت کشورهای حاشیه تنگه باب المندب ، علاوه بر هشدارهای مستمر خود به کشتی ها است.
وی گفت: «تصمیم یمن برای جلوگیری از عبور کشتی‌های اسرائیلی از دریای سرخ از زمان اعلام آن در نوامبر گذشته به دلیل تجاوزات، کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان در غزه مشخص بوده است، پس از تجاوز آشکار و غیرقانونی به کشورمان، ناوهای آمریکایی و انگلیسی نیز به این تصمیم اضافه شدند.»
وزیر الدره بر حق یمن برای پاسخگویی به تجاوزات آمریکا و انگلیس تاکید کرد. با اشاره به اینکه یمن در کنار برادران خود در غزه با ممانعت از ورود کشتی های اسرائیلی به مواضع انسانی و مذهبی خود تا پایان تجاوز به نوار غزه، رفع محاصره و ورود کمک های بشردوستانه، غذایی، دارویی و سوختی پایبند است.
س.م

resource : سبأ