شهرک نشینان به الاقصی یورش می برند و دشمن دوربین های نظارتی را بر روی دیوار غربی نصب می کند


https://www.saba.ye/en/news3308288.htm

Yemen News Agency SABA
شهرک نشینان به الاقصی یورش می برند و دشمن دوربین های نظارتی را بر روی دیوار غربی نصب می کند
[26/ febrero/2024]
قدس اشغالی .26 فوریه. 2024 _سبأ _

امروز دوشنبه، ده ها شهرک نشین صهیونیست به حیاط های "مسجد مبارک الاقصی"، تحت حفاظت پلیس دشمن صهیونیستی یورش بردند.

خبرگزاری "وفا" فلسطین به نقل از منابع محلی اعلام کرد که ده ها شهرک نشین از سمت "دروازه مغربی" به الاقصی" یورش بردند، تورهای تحریک آمیزی را در حیاط آن انجام دادند و مراسم تلمودی را انجام دادند.

در یک زمینه دیگر، نیروهای دشمن یک برج بلند نصب کردند و دوربینهای نظارتی را روی آن قرار دادند آنها همچنین پادگان نظامی را که در "دیوار غربی مسجد الاقصی" گسترش یافته بود، بازسازی کردند و پایگاههای سیمانی جدیدی ایجاد کردند.

شاهدان عینی گفتند که هدف نیروهای دشمن افزایش استراق سمع و نظارت بر نمازگزاران در داخل "مسجد الاقصی"، قبل از "ماه مبارک رمضان" است.

آنها افزودند که نیروهای دشمن سه مانع سیمانی بر روی دیوار ایجاد کردند ، موضوع به سرعت، پیش از ماه رمضان، در مورد برچیدن، جابجایی، نصب مجدد و نصب برجهای دیدهبانی و استراق سمع صهیونیستی، مشرف به حیاط های و صحن های مسجدالاقصی، از پشت بام راهروی غربی، در حال وقوع است.

د.ر


resource : سبأ