وزیر امور خارجه روز ملی جمهوری دومینیکن را تبریک گفت


https://www.saba.ye/en/news3308248.htm

Yemen News Agency SABA
وزیر امور خارجه روز ملی جمهوری دومینیکن را تبریک گفت
[26/ febrero/2024]
صنعا 26. فوريه.2024 _سبأ_
مهندس "هشام شرف عبدالله" وزیر امور خارجه موقت در پیامی به "روبرتو آلوارز" وزیر امور خارجه جمهوری دومینیکن به مناسبت روز ملی کشورش تبریک گفت.

س.م

resource : سبأ