بحث در مورد مسائل اجتماعی در ولسوالى السود و حبور ظلیمه در عمران


https://www.saba.ye/en/news3307659.htm

Yemen News Agency SABA
بحث در مورد مسائل اجتماعی در ولسوالى السود و حبور ظلیمه در عمران
[24/ febrero/2024]
عمران 24. فوريه. 2024 _سبأ_
نشست در استان عمران به ریاست "محمد المتوکل" معاون فرماندار، در مورد مسائل اجتماعی در ولسوالى السود و حبور ظلیمه بحث و تبادل نظر شد.
در این نشست که شماری از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس شورا و رهبران محلی و جوامع حضور داشتند، بر اهمیت تحکیم پیوندهای برادرانه و اجتماعی و حل منازعات و مسایل باقی مانده میان مردم دو ولسوالی بحث شد.
در این نشست، معاون استان المتوکل تأیید کرد که تمامی مشکلات و مسائل جنجالی که بین تعدادی از احزاب در دو منطقه به وجود آمده بود، حل و فصل شده و به پایان رسید، یک آشتی عمومی جامع و کامل اعلام شد و موارد اختلاف و علل آن که به دلیل مشکلات زمین به پایان رسیده بود.
و تاکید کرد كه همه نباید تحت هیچ شرایطی به دیگران تعدی کنند و هرکسی که حق دارد باید به قوه قضائیه متوسل شود.
س.م

resource : سبأ