راهپیمایی دسته جمعی در ریمه در همبستگی با مردم فلسطین و مقاومت دلیرانه آنها


https://www.saba.ye/en/news3307393.htm

Yemen News Agency SABA
راهپیمایی دسته جمعی در ریمه در همبستگی با مردم فلسطین و مقاومت دلیرانه آنها
[23/ febrero/2024]
ريمه 23. فوريه. 2024 _سبأ_
امروز استان ریمه شاهد راهپیمایی های گسترده مردمی با تاکید بر تداوم موضع قاطع و اصولی یمن با مردم فلسطین با شعار "مسارنا مع غزة .. قدماً حتى النصر" بود.
شرکت کنندگان در راهپیمایی ها در مرکز استان الجبین و ولسوالى ها استانداری با حضور معاونین استانداری، مدیران محلی، اجرایی و لشکری، مسئولان بسیج، شیوخ، سرشناسان و شخصیت های اجتماعی شعارهای آزادی و برائت از دشمنان خدا آمريكا واسرائيل سر دادند.
آنها بر آمادگی کامل خود برای مقابله با استکبار دشمن صهیونیستی- آمریکایی و جنایاتی که بشریت در غزه و سرزمین های اشغالی را ویران می کند، تاکید کردند.
مردم ریمه پاسخ و حمایت خود را از تصمیمات رهبری تجدید کردند و در کنار نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تشدید تنش علیه یمن و حمایت از مردم فلسطین و مقاومت دلیرانه آنها ایستادگی کردند.
آنها خواستار گشودن راهروهای زمینی برای مردم آزاده یمن شدند که مشتاق پیوستن به دشمن صهیونیستی مورد حمایت آمریکا و اروپا هستند و درس های سخت و ضربات دردناکی به آن داده شود.
داده های منتشر شده از راهپیمایی ها حاکی از تداوم بسیج، آمادگی، ثبت نام در دوره های آزاد و ادامه راهپیمایی ها، تظاهرات رسمی و مردمی و فعالیت های بسیج خستگی ناپذیر در حمایت از مردم فلسطین و آرمان عادلانه آنان بود.
جنایات هولناک دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه و اراضی اشغالی را محکوم کرد و تاکید کرد که با تشدید تنش‌های آمریکایی-انگلیسی در یمن مقابله خواهد کرد.
در این بیانیه ها به نیروهای مسلح و دریایی به دلیل موفقیت های کیفی در انجام حملات دردناک به دشمن صهیونیستی در ام الرشراش و هدف قرار دادن ناوها و رزمناوهای سه گانه خبیث آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی بركت داد.
در این بیانیه‌ها از ملت‌های ملت و آزادگان جهان خواسته شده است که برای مقابله با توطئه‌های دشمن صهیونیستی آمریکایی علیه ملت به طور کلی و ملت یمن و فلسطین به‌طور خاص موضع گیری و اقدام جدی کنند.
در این بیانیه ها بر ادامه تحریم کالاها و محصولات آمریکایی و اسرائیلی و شرکت های حامی آنها در حمایت از مردم فلسطین و در حمایت از آرمان عادلانه و مقاومت شجاعانه آنها تاکید شده است.
س.م

resource : سبأ