نابلس نیروهای دشمن صهیونیستی به منطقه باستانی در سبسطيه در شمال غربی نابلس یورش بردند


https://www.saba.ye/en/news3307168.htm

Yemen News Agency SABA
نابلس نیروهای دشمن صهیونیستی به منطقه باستانی در سبسطيه در شمال غربی نابلس یورش بردند
[22/ febrero/2024]
نابلس .22 فوريه.2024_سبا_:
نیروهای دشمن صهیونیستی شامگاه پنجشنبه به منطقه باستانی سباستیا در شمال غربی نابلس در کرانه باختری اشغالی یورش بردند.
به گزارش خبرگزاری فلسطین (وفا)، «محمد اعظم» شهردار سبسطيه اعلام کرد که تعدادی خودروی نظامی به این شهر یورش بردند و صاحبان مغازه های اطراف این منطقه را مجبور به بستن مغازه های خود کردند.
همین منطقه شاهد تهاجمات پی در پی دشمن صهیونیستی و شهرک نشینان آن و گاهی درگیری در محل است.


ت.س

resource : سبأ