انعقاد دوره آموزشی در سازمان استاندارد در زمینه کنترل مترولوژی وسایل اندازه گیری


https://www.saba.ye/en/news3307120.htm

Yemen News Agency SABA
انعقاد دوره آموزشی در سازمان استاندارد در زمینه کنترل مترولوژی وسایل اندازه گیری
[22/ febrero/2024]
صنعا 22. فوريه. 2024 _سبأ_
یک دوره آموزشی در زمینه کنترل اندازه شناسی ابزارهای اندازه گیری که توسط سازمان استاندارد، اندازه شناسی و کنترل کیفیت یمن برگزار شد، امروز در صنعا به پایان رسید.
این دوره سه روزه با هدف ارائه مفاهیم اولیه اندازه شناسی به 45 شرکت کننده از اداره کل، شعب و مراکز این سازمان برگزار شد، و اهمیت و نقش آن در حمایت از اقتصاد ملی، حفظ حقوق و دستیابی به شفافیت و عدالت تجاری است.
مهندس "محمد عبدالله الدیلمی" معاون مدیر کل سازمان در خاتمه به اهمیت این دوره در احراز صلاحیت کادر سازمان و ایجاد توانمندی آنها در برخورد با ابزار اندازه گیری و کنترل اندازه شناسی اشاره کرد.
وی تاکید کرد كه سازمان با تهیه مشخصات استاندارد برای تمامی کالاها و محصولات و نظارت بر کاربرد آنها با بررسی آن محصولات در آزمایشگاه های سازمان، سوپاپ اطمینان جامعه است.
و بر لزوم بهره مندی از برنامه های درسی و انعکاس آن در واقعیت میدانی عملی به گونه ای که در این زمینه به جامعه خدمت کند، تاکید کرد.
در خاتمه با حضور تعدادی از مدیران بخش در این اداره، گواهینامه هایی برای شرکت کنندگان توزیع شد.
س.م

resource : سبأ