انجمن توسعه در ولسوالى ها الحدیده شمالی در مورد نیازهای بشردوستانه بحث می کند


https://www.saba.ye/en/news3306914.htm

Yemen News Agency SABA
انجمن توسعه در ولسوالى ها الحدیده شمالی در مورد نیازهای بشردوستانه بحث می کند
[21/ febrero/2024]
الحديده 21. فوريه. 2024 _سبأ_
امروز در نشستى در ولسوالى الزیدیه در استان الحدیده، طرح فعالیت های بشردوستانه و پروژه های ماه مبارک رمضان برای انجمن توسعه جوانان در مناطق شمالی این استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور رئیس انجمن"فاضل الضیانی" و اعضای هیئت اداری و نمایندگان انجمن در ولسوالى ها برگزار شد، فعالیت ها و پروژه هایی که قرار است در ماه مبارک رمضان برای کمک به اقشار ضعیف اجرا شود، بررسی شد.
الضیانی در این نشست بر تمایل انجمن برای تقویت فعالیت‌های بشردوستانه، بررسی شرایط خانواده‌های هدف و کمک و کمک به آنها در سایه شرایط سختی که کشور می‌گذرد، اشاره کرد.
س.م

resource : سبأ