رئیس جمهور المشاط به شرکت گاز دستور داد تا سیلندرهای گاز را به صورت رایگان بین خانواده شهدا توزیع کند


https://www.saba.ye/en/news3305980.htm

Yemen News Agency SABA
رئیس جمهور المشاط به شرکت گاز دستور داد تا سیلندرهای گاز را به صورت رایگان بین خانواده شهدا توزیع کند
[18/ febrero/2024]
صنعا 18. فوريه. 2024 _سبأ_
جناب فیلد مارشال "مهدی المشاط" رئیس شورای عالی سیاسی امروز با "یاسر الوحیدی" معاون وزیر نفت و معادن - سرپرست مدیرعامل شرکت گاز یمن دیدار کرد.
در این دیدار، پیشرفت های کاری شرکت و تلاش های انجام شده برای افزایش ثبات عرضه گاز داخلی در صنعا پایتخت و استان ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس المشاط به شرکت دستور داد تا با هماهنگی بنیاد رسیدگی به خانواده های شهدا و خانواده های فقیر به مناسبت حلول ماه رمضان مبارک سیلندر گاز را به صورت رایگان بین خانواده های شهدا توزیع کند.
س.م

resource : سبأ