تجاوز مجدد ده ها شهرک نشین صهیونیست به صحن های مسجد الاقصی


https://www.saba.ye/en/news3287374.htm

Yemen News Agency SABA
تجاوز مجدد ده ها شهرک نشین صهیونیست به صحن های مسجد الاقصی
[10/ diciembre/2023]
رام الله 10. دسامبر. 2023 _سبأ_
صبح امروز یکشنبه همزمان با فراخوان ها برای افزایش تهاجمات با فرارسیدن جشن نور یهودیان، گله های شهرک نشینان صهیونیست بار دیگر هجوم خود را به صحن های مسجد الاقصی مجددا آغاز کردند.
خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که ده ها شهرک نشین تحت حمایت نیروهای دشمن صهیونیستی به صحن های این مسجد هجوم آورده و در صحن های آن به برگزاری تورهای تحریک آمیز و اجرای آیین های تلمودی پرداختند.
خبرگزارى توضیح داد که نیروهای دشمن مستقر در دروازه های شهر قدیم و مسجد الاقصی مانع از دسترسی شهروندان به مسجد می شوند.

resource : سبأ