شورای امور بشردوستانه: توقف کمک های غذایی مجازاتی برای یمنی ها به دلیل حمایت از آرمان فلسطین است


https://www.saba.ye/en/news3287367.htm

Yemen News Agency SABA
شورای امور بشردوستانه: توقف کمک های غذایی مجازاتی برای یمنی ها به دلیل حمایت از آرمان فلسطین است
[10/ diciembre/2023]
صنعا 10. دسامبر. 2023 _سبأ_
شورای عالی اداره و هماهنگی امور بشردوستانه و همکاری های بین المللی تایید کرد که تصمیم برنامه جهانی غذا برای توقف کمک های بشردوستانه در استان های آزاد یک تصمیم سیاسی و مجازاتی برای مردم یمن است که از آرمان فلسطین حمایت می کنند، كه توسط رژیم صهیونیستی مورد نسل کشی قرار می گیرند.
شورای عالی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری یمن (سبا) رسیده است، اشاره کرد که تصمیم برنامه سازمان ملل در 5 دسامبر اعلام شد که شامل «تعلیق موقت» کمک‌های غذایی عمومی در راستای اجرای تهدیدهای قبلی آمریکا مبنی بر قطع کمک های بشردوستانه اگر صورت تداوم موضع یمن در حمایت از مردم فلسطین است.
در بیانیه آمده است که تصمیم برنامه مبنی بر توقف کمک های غذایی در صنعا و مناطق آزاد و ادامه توزیع آن در سرزمین های اشغالی، ناقض اصول کار بشردوستانه است که مهمترین آنها بی طرفی و تبعیض است.
تصریح کرد كه برنامه منابع لازم را دارد که می‌تواند به توزیع کمک‌ها در همان سطح توزیع سال گذشته 2022 ادامه دهد و طبق ادعای این برنامه کاهشی در بودجه وجود نداشته است. به گزارش سایت برنامه، با اشاره به اینکه میزان بودجه دریافتی در سال جاری بیش از بودجه دریافتی برای برنامه در سال گذشته است.
در بیانیه آمده است که شورای عالی تلاش های زیادی با برنامه جهانی غذا انجام داد و تعدادی راه حل برای تضمین تداوم پرداخت کمک های بشردوستانه به مردمی که بیشترین نیاز را داشتند پیشنهاد کرد، اما آنها رد شدند.
شورا تاکید کرد که سیاسی کردن پرونده و کمک‌های بشردوستانه جنایت علیه بشریت است، تمام کنوانسیون‌ها، قوانین و معاهدات بین‌المللی را نقض می‌کند و زندگی میلیون‌ها نفر از مردم آسیب‌دیده را در معرض خطر قحطی و مرگ قرار می‌دهد.
بیانیه برنامه سازمان ملل را مسئول عواقب جدی انسانی بر زندگی میلیون ها انسان نیازمند در نتیجه این تصمیم نسنجیده و ناعادلانه علیه مردم یمن دانست.

resource : سبأ